Blog

İmar Kanunu

İmar Kanunu

Esaslı Tamirler Madde 40 - Binanın plan ve görünüşüne statik bünyesine tesir etmeyen esaslı tamirler ruhsata tabi olup;bunlar için plan,proje resim ve hesap istenmez. Adi Tamir Madde 41 - Derz ,iç ve dış sıva, badana ,boya, oluk,dere,doğrama,döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik, sıhhi tes

Devamı

Otopark Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21624 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme y

Devamı